گواهی بهداشتی بدنه کنتور

گواهی بهداشتی بدنه کنتور

گواهی بهداشتی بدنه کنتور

برنج مورد مصرف در ساخت بدنه کنتورآب باید از آلیاژ هایی انتخاب شوند که در مقابل آب تا حداکثر دمای کاری کنتور و محیط استفاده مقاوم بوده و حین مصرف ، مقاومت لازم را برای کارکرد کنتور داشته باشند. همچنین نباید سمی بوده و هیچگونه تغییر در کیفیت ظاهر و رنگ، بو و طعم آب آشامیدنی مصرفی ایجاد کنند. در ضمن نباید منجر به رشد باکتری‌ها و به خطر انداختن سلامت انسان شوند .
گواهی فوق مبین ان است که بدنه استفاده در کنتور های آب شرکت مترآب ، در تماس با آب آشامیدنی توانسته است استاندارد ملی مربوطه را جوابگو باشد.
0 دیدگاه