گواهی بهداشتی بدنه کنتور
ارسال شده توسط:rmaUser | تاریخ:09-01-2017
گواهی بهداشتی بدنه کنتور برنج مورد مصرف در ساخت بدنه کنتورآب باید از آلیاژ هایی انتخاب شوند که در مقابل آب تا حداکثر دمای کاری کنتور و محیط استفاده مقاوم بوده و حین مصرف ، مقاومت لازم را برای کارکرد کنتور داشته باشند. همچنین نباید سمی بوده و هیچگونه تغییر در کیفیت ظاهر و رنگ، بو و طعم آب آشامیدنی مصرفی ایجاد کنند. در ضمن نباید منجر به رشد باکتری‌ها و به خطر انداختن سلامت انسان شوند . گواهی فوق مبین ان است که بدنه استفاده در کنتور های آب شرکت…
بیشتر
0 دیدگاه
گواهی بهداشتی مکانیزم
ارسال شده توسط:rmaUser | تاریخ:09-01-2017
گواهی بهداشتی مکانیزم کنتور های مترآب  
بیشتر
0 دیدگاه
نمونه مکانیزم تست شده
ارسال شده توسط:rmaUser | تاریخ:09-01-2017
نمونه مکانیزم تست شده
بیشتر
0 دیدگاه
آنالیز ترکیب برنج بدنه کنتور
ارسال شده توسط:rmaUser | تاریخ:09-01-2017
نتایج آنالیز کوانتو متری بمنظورتعین عناصر آلیاژ برنج بکار رفته در ریحته گری و ساخت بدنه کنتورهای آب مترآب
بیشتر
0 دیدگاه
نمونه بدنه کنتور تست شده
ارسال شده توسط:rmaUser | تاریخ:09-01-2017
نمونه بدنه کنتور تست شده
بیشتر
0 دیدگاه